Reducir vijakProizvodi


REDUCIR 20/22
Šifra: 0356
Cijena: 17 kn
REDUCIR 22/22
Šifra: 0357
Cijena: 15 kn
REDUCIR 18/18
Šifra: 0358
Cijena: 16 kn
REDUCIR 20/20
Šifra: 0359
Cijena: 18 kn
REDUCIR 16/20
Šifra: 0360
Cijena: 14 kn
REDUCIR 14/14 030 1267
Šifra: 0361
Cijena: 14 kn
REDUCIR M10
Šifra: 2388
Cijena: 10 kn
REDUCIR HIDROSPOJNICE 990202750
Šifra: 2980
Cijena: 10 kn
REDUCIR 22/24
Šifra: 4600
Cijena: 20 kn
REDUCIR CIJEVI HIDRAULIKA TD
Šifra: 4745
Cijena: 15 kn
REDUCIR 16/22
Šifra: 5152
Cijena: 18 kn
REDUCIR 18/20 X 1,5
Šifra: 9554
Cijena: 15 kn
REDUCIR 18/22X1,5
Šifra: 9555
Cijena: 18 kn
REDUCIR 18/24X1,5
Šifra: 9556
Cijena: 16 kn
REDUCIR 20/24
Šifra: 10208
Cijena: 20 kn
REDUCIR PVC 0241 6592 - gaće
Šifra: 14790
Cijena: 0 kn
REDUCIR 12/16x1,5
Šifra: 16195
Cijena: 16 kn
REDUCIR 1/4 unut.-3/8 vanj. AMA 01886
Šifra: 18270
Cijena: 20 kn
REDUCIR 3/8 unut.-1/2 vanj. AMA 01001
Šifra: 18271
Cijena: 20 kn
REDUCIR 1/2 unut.-3/4 vanj. AMA 01006
Šifra: 18272
Cijena: 25 kn
REDUCIR 3/8 -unut.-3/4 vanj. AMA 01206
Šifra: 18273
Cijena: 25 kn
REDUCIR 24/24
Šifra: 20038
Cijena: 0 kn
REDUCIR M-Ž 3/8 16X1,5
Šifra: 22225
Cijena: 20 kn
REDUCIR M-Ž 1/2 22X1,5
Šifra: 22227
Cijena: 25 kn
REDUCIR M-Ž 1/2 16X1,5
Šifra: 22228
Cijena: 25 kn
REDUCIR PVC M-1/2/M-1/4 00342155
Šifra: 23372
Cijena: 15 kn
REDUCIR PVC M-1/2/M-3/8 00342156/ 4100.020 ASJ
Šifra: 23373
Cijena: 10 kn
REDUCIR PVC M-3/4/M-3/8 00342157
Šifra: 23374
Cijena: 15 kn
REDUCIR PVC M-3/3/M-1/2 00342158
Šifra: 23375
Cijena: 15 kn
REDUCIR PVC M-1/M-1/2 00342159
Šifra: 23376
Cijena: 20 kn