Ulja i maziva


Proizvodi


FAM UK 4 0,5/1
Šifra: 0862
Cijena: 32 kn
INA ATF B2  0,5/1
Šifra: 0880
Cijena: 28 kn
CASTROL GTX PROTECTION PLUS 15W40 4/1
Šifra: 1163
Cijena: 220 kn
WD 40 200ml
Šifra: 1230
Cijena: 25 kn
INA SUPER 3 15W40 10/1
Šifra: 1727
Cijena: 220 kn
INA SUPER 5 15W40 10/1
Šifra: 1728
Cijena: 225 kn
INA HIDRAOL HD46 10/1
Šifra: 1730
Cijena: 155 kn
INA TRANSHIDRAOL 85 10/1
Šifra: 1731
Cijena: 250 kn
FORTRON -MAST U TUBI
Šifra: 1750
Cijena: 35 kn
IVASOL CS 20/1
Šifra: 1836
Cijena: 500 kn
INA UK 4 1/1
Šifra: 1841
Cijena: 60 kn
LOTOS AGROL OIL LANCOL 1/1
Šifra: 1932
Cijena: 20 kn
PASTA ZA RUKE IDEAL 500g
Šifra: 1976
Cijena: 13 kn
FAM TOT MAST FOR 2 4/1
Šifra: 2000
Cijena: 130 kn
LOCTITE 243 5ml- osiguranje vijaka sred.čvr.
Šifra: 2232
Cijena: 56 kn
LOCTITE 2701 5ml -osiguranje vijaka jako čvrsto 195911
Šifra: 2233
Cijena: 60 kn
IVASOL FAMIN 1/1
Šifra: 2272
Cijena: 35 kn
ADITIV ZA ULJE 300ml 893 557
Šifra: 2305
Cijena: 65 kn
LOCTITE 648 5ml  29685 -učvršćenje cilindr. elem.
Šifra: 2810
Cijena: 62 kn
INA DVOTAKTOL ST PLUS 1/1
Šifra: 2869
Cijena: 48 kn
INA DVOTAKTOL ST Plus 0,5/1
Šifra: 3078
Cijena: 22 kn
WD 40 400ml
Šifra: 3107
Cijena: 43 kn
TEKUĆINA ZA STAKLO 5/1 SWISSCRYSTAL
Šifra: 3146
Cijena: 18 kn
CASTROL GTX3 MAGNATEC 10W40 4/1
Šifra: 3150
Cijena: 330 kn
ULJE 2T 100ml - za dvotaktne motore 1:50
Šifra: 3531
Cijena: 12 kn
MAST U TUBI
Šifra: 3532
Cijena: 30 kn
VALVOLINE TURBO 15W40 1/1
Šifra: 3549
Cijena: 40 kn
CASTROL GTX PROTECTION PLUS 15W40 1/1
Šifra: 3738
Cijena: 60 kn
INA DELTA 5 15W40 4/1
Šifra: 3800
Cijena: 130 kn
INA DELTA 5 15W40 1/1
Šifra: 3801
Cijena: 38 kn